תנאי רכישה ישירה מחו'ל 

מסמך זה כתוב בלשון זכר למען הנוחות הקריאה בלבד. מסמך זה מתייחס לנשים וגברים כאחד    

: "בשם "האתר  "Buy 10" להלן יקרא   

אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש. תנאים המפורטים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש") חלים על כל משתמש אשר     

בוחר להשתמש בשרותי המערכת (להלן "אתר   " או "האתר"). כל המבצע פעולה באתר (להלן: "משתמש")    

מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו  ,   טענות נגד מפעילי האתר ,   

מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש    
 

 האתר - מספק שרותי מסחר אלקטרוני למשתמשים    

 האתר  אינו שומר את פרטי אשראי בשרתי החברה ו/או בשום אמצעי השייך בלעדית לאתר     

ואינה מפיצה ו/או משתפת פרטים אלו    

 האתר  אינו נוושא באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמים למוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים    

.שהאתר  מספק לצרכן על ידי צד שלישי לרבות מקרים,  שאינם בשליטת אדם    

 אנו עושים את מרב המאמצים להציע למכירה מוצרים שנבדקו והינם ברמה טובה    

אך יחד עם זאת במקרים מסוימים שהמוצר שהגיע הינו פגום מקו היצור,      

.   נזמין ללקוח מוצר נוסף לאחר שהמוצר ישלח אלינו בדואר בחזרה     

  יובהר בזאת שהאחריות המלאה על  תקינות המוצר ותפקודו לפי המפרט של המוצר הינה על הספק בלבד     

  ואין האתר  אחראי על תקינות המוצר המסופק על ידי צד שלישית ,    

: החזרת מוצרים וביטול הזמנות    

 מובהר בזאת למשתמש, אשר מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא הספק    

וכפופים לתנאי השימוש של אתר מסחר אלקטרוני שממנו רוכש האתר את המוצרים עבור הלקוח    

אין אפשרות לבטל את העסקה באתר לאחר ביצוע הזמנה לרבות כל האתרים .שמהם רוכש האתר  את המוצרים    

אחריותו של המשתמש לשלם דמי משלוח פריט ו/או מוצר אשר מוחזר לספק שממנו רכש האתר את המוצר    

 במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנה/ות לכתובת אשר סופקה בעת הרכישה, יש להודיע לאתר ,   

בהודעה בכתב למייל שלנו על עיכוב של ההזמנה/ות. יש להודיע על העיכוב לא יאוחר מ-40 יום מתאריך ביצוע ההזמנה/ות ,   

הודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה תגיע מהלקוח לא יאוחר ממספר ימים לאחר שזמן ההגעה המשוער של המוצר מגיע    

במקרה קבלת ההודעה לפי תנאים אשר פורטו בסעיף הנוכחי, האתר יפתח בהליך פתיחת פניה - "קייס"   

כנגד המוכר לפי תנאי הגנת הצרכן של האתר שממנו נרכש/ו המוצר/ים    

לאתר  אין אחריות בדבר החזרת הכספים ו/או פריטים ו/או החלטה סופית בדבר פיצוי הרוכש    

האתר יפעל לפי קבלת החלטה של הספק שממנו התבצעה הקניה