top of page
לקוחות יקרים - בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע כל עסקת רכישה, הנך מתבקש לקרוא בעיון
את תנאי הרכישה באתר להלן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם" כמפורט להלן

Site Title

תתקנון - ותנאי השימוש באתר 
    יקרא להלן האתר - "Buy 10" האתר    

חיוב המוצר יגבה ע'פ מחירו הנקוב לצד המוצר  לאחר הנחה במידה ויש , המחיר אינו כולל דמי משלוח וטיפול *  
 
  המוצר יהיה מתאים למתואר בפרטי המוצר באתר *  

 הקנייה בכרטיס אשראי בלבד קנייה בתשלומים תהייה כפופה לתוכנית הקרדיט של חברת האשראי *   

יש לרשום את כתובתך הנכונה בפרטי ההזמנה , ואין לרשום כתובת שאינה נכונה/ אינה פעילה *   
j
המוצר יבדק ויארז תוך - יום מההזמנה , אספקת המוצר בין 2 ל 10 ימי עסקים לדואר 24 ודואר רשום *  
 או בין 1 ל 3 ימים במשלוח עים שליח  ועד 14 ימי עסקים בדואר רגיל​       

   במשלוח בדואר רשום ישלח אלייך למחרת ההזמנה , מספר המעקב בדואר ישראל  *  
המאפשר לעקוב באתר הדואר על מיקום המשלוח      

 בכל מקרה של עיכוב בקבלת המוצר אצל הלקוח מסיבה כלשהיא שאינה תלויה באתר   *  
  חובה על הקונה להודיע לנו  לא יאוחר מ-30 ימי עסקים מיום ההזמנה ואנו נדאג לספק מוצר חליפי      
 
,  אחריות על טיב ותקינות המוצר כפי שמתואר בפרטי המוצר - מיום קבלת המוצר אצל הלקוח   *  
  לא כולל נזק/שבר משימוש בלתי סביר במוצר       

 החזרת מוצרים 
 
 החזרת מוצר לקבלת זיכוי כספי או מוצר חלופי תעשה תוך 14 יום מקבלת ההזמנה  *  
כאשר לא נעשה שימוש כלשהו במוצר והינו באריזתו המקורית      
   זיכוי כספי ינתן למוצרים ששויים לפחות 50 ש'ח ומעלה      

   במקרה של החזרת מוצר/ביטול עיסקה  יוחזר סכום עלות המוצר/ים למעט דמי המשלוח שהאתר הוציא  *  
בניכוי 5 אחוז מעלות המוצר/ים      
     
האתר אינו אחראי לנזק כלשהו שיגרם לקונה כתוצאה משימוש במוצר/ים שרכש  *  
 
ההה

bottom of page