מד צעדים קלוריות - לשיפור הבריאות


מד צעדים מעודד פעילות גופנית

השימוש הנפוץ בפדומטר, גרם לאנשים רבים לתהות, האם אכן, הוא גורם לאנשים המחזיקים בו להתעמל יותר

ולפעול יותר למען עצמם? או שמא מדובר באביזר שאינו משפיע על רמת המוטיבציה של הצועד? על מנת לענות

על שאלות אלו, נערכו בארצות הברית מספר מחקרים.

באחד המחקרים בשנת 2005, נבחנו נשים, אשר חולקו לקבוצת מחקר וקבוצת ביקורת. קבוצת המחקר החזיקה

ברשותה מד צעדים, והמליצה להם ללכת 10,000 צעדים בכל יום, גם לקבוצה השנייה ניתן מד צעדים, אך בשונה

מהקבוצה הראשונה, מד צעדים זה היה אטום ולא ניתן היה לבדוק את שכתוב בו – גם לקבוצה השנייה הומלץ

לצאת לטיול של חצי שעה לפחות.

על פי ממצאי המחקר, הקבוצה הראשונה צעדה בממוצע 10,000 צעדים, בעוד קבוצת הביקורת צעדה כמעט

20% פחות, הבדל של קילומטר ביום, כ-2000 צעדים. גם בימים בהם הקבוצה הראשונה לא הצליחה להגיע ליעד